sjfoto.dk

Steen Jensen - sjfoto.dk

My name is Steen Jensen / SJFOTO.DK / FREELANCE PHOTOGRAPHER
I'm from vintage 54 and is interested in photographing nature, the animal kingdom, architecture, industry, harbor, port and city life and still life.
I have over the last 40 years photographed as "Freelance Photographer" ... However, it is at times put aside. Today I use all my free time with the camera around my neck.

Over the years I have used Nikon analog camera, was the first digital camera from Sony that recorded on floppy disks later I got a Sony 707 & 808 Went over to CANON EOS 20 D, EOS40 D, EOS 50 D, EOS 7 D and EOS 5 D mark III.

Mit navn er Steen Jensen / SJFOTO.DK / Freelance PHOTOGRAPHER
Jeg er fra årgang 54. og interesserer mig i fotoregi for naturen, dyreriget, arkitektur, industri, havnemiljø, sport og byliv samt stilleben.
Jeg har i løbet af de sidste 40 år fotograferet som "Freelance fotograf"... dog er det i perioder lagt lidt på hylden. Idag bruges al min fritid med kameraet om halsen.

Gennem tiden har jeg brugt Nikon analog kamera, var med på de første digital kamera fra Sony som optog på disketter senere fik jeg en Sony 707 & 808 Gik så over til CANON EOS 20 D, EOS 40 D, EOS 50 D, EOS 7 D samt EOS 5 D mark III

my equipment / mit udstyr
Canon EOS 5 D mark III
Canon EOS 7 D
Canon ef 11-24 f/4,0 L USM
Canon ef 24-70 f/2.8 L USM
Canon ef 100-400 f/4,5-5,6 L IS USM
Canon ef 100 f/2,8 L macro IS USM
Canon GPS GP-E2
Canon Speedlite 580ex
ActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWrenchXCrossActionAltAddAdjustAlertAlert2ArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2GalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench